Kosztorysy inwestorskie w Warszawie

Kosztorys inwestorski to dokument, w którym szacowana jest wartość planowanych prac budowlanych. Powstaje on jeszcze przed podjęciem decyzji o realizacji projektu i ma pomóc inwestorowi ocenić czy stać go na dane przedsięwzięcie, a także stanowi punkt odniesienia w rozmowach z wykonawcami.

Co znajduje się w kosztorysie inwestorskim?

Głównym celem stworzenia kosztorysu inwestorskiego jest wyszczególnienie planowanych robót budowlanych oraz oszacowanie ich wartości. Do jego wykonania konieczne są projekt wykonawczy, specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót, to na ich podstawie określić można konkretny zakres robot i czas konieczny na ich wykonanie. Dodatkowo powstaje wykaz potrzebnych materiałów budowlanych oraz sprzętu. Wszystkie pozyskane informacje są następnie zestawiane z cenami jednostkowymi i tak powstaje szacunkowa wartość projektu. Pozwala to się wstępnie zorientować czy realizacja projektu jest realna, a także zacząć rozmowy z potencjalnymi wykonawcami.

Profesjonalny kosztorys inwestorski — Warszawa

Kosztorys inwestorski może zostać wykonany samodzielnie, ale trzeba pamiętać, że wtedy pojawia się duży margines błędu, który w zderzeniu z realiami rynkowymi może przynieść duże rozczarowanie. Dlatego większość inwestorów decyduje się na pomoc fachowców, tym samym kosztorys inwestorski Warszawa to usługa, która cieszy się ogromną popularnością. Fachowa wiedza, ale też bieżąca znajomość rynku budowlanego pozwala profesjonaliście stworzyć kosztorys inwestorski, który jest realistyczny i pomaga w podejmowaniu najlepszych decyzji prowadzących do realizacji projektu z sukcesem.

You may also like...